Privacybeleid

BELANGRIJKE WETTELIJKE MEDEDELING

PRIVACYBELEID - GDPR
 

Welkom op de website van Belsport, een divisie van Belsportshop bvba (verder Belsport).
BELSPORT verbindt er zich toe om de privacy van alle bezoekers aan http://www.belsport.be & http://www.belsportshop.com te beschermen. Lees het volgende privacybeleid, zodat u begrijpt op welke manier wij de informatie die u ons bezorgt, gebruiken en beschermen.

Door deze site te gebruiken, u te registreren en een order te plaatsen, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw informatie onder de voorwaarden van dit beleid.

 

1. Inleiding

1.1 Dit privacybeleid maakt deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en vormt een verklaring van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken. De veiligheid en de privacy van u en van uw persoonlijke gegevens zijn heel belangrijk voor ons; wij verbinden ons er dan ook toe om uw privacy online te beschermen. Houd er wel rekening mee dat communicatie via het internet (bv. via e-mail) niet veilig is, tenzij uw berichten versleuteld zijn. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke gegevens waarover wij geen controle hebben. De meeste delen van deze site zijn toegankelijk zonder dat u zich bij ons hoeft te registreren. Andere delen van de site zijn dan weer alleen toegankelijk als u zich registreert.

1.2 Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens in de eerste plaats om uw bestellingen van goederen van onze site te verwerken en om u een zo efficiënt mogelijke dienst te verlenen. We zijn niet van plan om gevoelige persoonlijke gegevens over u te verzamelen of te verwerken.

1.3 Dit privacybeleid kan af en toe veranderen; controleer het daarom regelmatig.

 

2. Persoonlijke gegevens verwerken

2.1 Wanneer u contact met ons opneemt via het «contact» formulier op de site of wanneer u ons mailt of zich op de site registreert, verzamelen we persoonlijke gegevens van u.

2.2 Persoonlijke informatie kan ook automatisch in ons bezit komen via uw internetbrowser of via de telefoon.

2.3 Wanneer een gebruiker een bestelling plaatst en vervolgens een betaling uitvoert voor die bestelling, verzamelen we persoonlijke gegevens.

2.4 De soorten persoonlijke gegevens die we van u kunnen verzamelen, zouden bijvoorbeeld kunnen omvatten: uw naam, uw contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en mailadres), informatie over uw kredietkaart en andere informatie die wordt verzameld bij de registratie of via het «contact» formulier.

2.5 Het is ook mogelijk dat we door middel van cookies niet-persoonlijke gegevens over uw bezoek aan onze website verzamelen. Deze informatie kan bijvoorbeeld de pagina’s omvatten die u zou browsen. Deze informatie helpt ons om de site beter te beheren en te ontwikkelen.

2.6 We verwerken uw persoonlijke gegevens zodat:

2.6.1 we uw bestellingen voor goederen van de site kunnen verwerken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de site;

2.6.2 we onze verplichtingen ten opzichte van u in het kader van eender welk contract kunnen nakomen voor de levering van goederen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de site;

2.6.3 we de algemene aanvragen kunnen behandelen die we soms van u ontvangen via het «contact» formulier op de site, via de post, via e-mail of via de telefoon;

2.6.4 we de betalingen door gebruikers kunnen verwerken en

2.6.5 we uw registratiegegevens kunnen verwerken.

2.7 Andere doelstellingen waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, zijn:

2.7.1 het algemene beheer van uw records door ons;

2.7.2 het algemene onderhoud van onze database en records door ons;

2.7.3 de bescherming van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bijgehouden en/of verwerkt;

2.7.4 de opleiding van onze werknemers over de dienstverlening naar u toe;

2.7.5 het bijhouden van gegevens over betalingen door gebruikers;

2.7.6 algemene marketingdoelstellingen, tenzij u ons daar uw toestemming niet voor verleent en

2.7.7 de controle van uw gegevens en identiteit om samen met fraudebestrijders fraude te voorkomen, debiteurs op te sporen, schulden te innen en uw accounts te beheren.

2.8 Wanneer u op de site komt, krijgt uw computer automatisch een cookie. Cookies identificeren niet de individuele gebruiker, maar alleen de computer die wordt gebruikt. Veel sites doen dit telkens wanneer een gebruiker hun site bezoekt, om de verkeersstromen te traceren. Als u ons cookie niet aanvaardt, kunt u uw browser op die manier instellen (zie 10 hieronder) of kunt u aan uw internetbrowser vragen om u te waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt.

2.9 U stemt ermee in dat deze persoonlijke gegevens op het moment dat u ze aan ons bezorgt, in overeenstemming met dit beleid mogen worden verwerkt.

 

 

3. Overdracht van persoonlijke gegevens

3.1 We verbinden ons ertoe om uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verkopen, te verhandelen of op een andere wijze over te dragen.

 

4. Rechten om gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen

4.1 U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van ‘direct marketing’ en/of ‘host mailing’. U kunt op ieder moment uw opties wijzigen met betrekking tot de informatie die u wenst te ontvangen, door per mail contact met ons op te nemen op info@belsport.be of info@belsportshop.com.

4.2 Zoals hierboven al werd vermeld, kunt u uw internetbrowser zo instellen, dat hij cookies weigert of u waarschuwt wanneer een cookie wordt aangemaakt.

 

 

5. Onderhoud van uw persoonlijke gegevens

5.1 We verbinden ons ertoe om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Al onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en/of betrokken zijn bij de verwerking van die gegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

5.2 We hebben technologische maatregelen en veiligheidsbeleidslijnen geïmplementeerd die de persoonlijke gegevens in ons bezit beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, wijziging, onwettige of accidentele vernietiging of accidenteel verlies.

 

 


6. Algemene toepassing van ons privacybeleid

6.1 Dit privacybeleid geldt alleen voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die aan ons worden bezorgd en niet voor persoonlijke gegevens die u misschien rechtstreeks aan derden bezorgt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de fabrikanten van de goederen waarvoor op de site reclame wordt gemaakt). Derden hanteren hun eigen beleid met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens die u hen bezorgt en/of uw persoonlijke gegevens die we aan hen kunnen bezorgen in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

 


7. Informatie op de site
7.1 Hoewel de onderneming streeft naar correcte informatie op deze site, garandeert ze de juistheid en de volledigheid van het materiaal op deze site niet. De onderneming kan op eender welk moment en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aanbrengen aan het materiaal op deze site of het materiaal dat op de site wordt beschreven. Het materiaal op deze site kan verouderd zijn en de onderneming verbindt er zich niet toe om dit materiaal te updaten.

7.2 Het materiaal op deze site wordt gegeven in de toestand dat het zich bevindt, zonder enige voorwaarde, garantie of voorbehoud. In overeenstemming hiermee bezorgt de onderneming u toegang tot deze site – voor zover de wet dit toestaat – met dien verstande dat de onderneming alle verklaringen, garanties en voorwaarden en andere voorbehouden uitsluit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de voorwaarden die door de wet worden geïmpliceerd op het vlak van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en de toepassing van redelijke zorg en vaardigheid) die behalve voor deze wettelijke mededeling gevolgen kunnen hebben met betrekking tot deze site.

 

 


8. Aansprakelijkheid

8.1 De onderneming, iedere andere partij (die al dan niet betrokken is in de creatie, de productie, het onderhoud of de levering van deze site) en alle ondernemingen van de groep van de onderneming en hun managers, directeurs, werknemers, aandeelhouders of agenten of ieder van hen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke hoeveelheid of soort verlies of schade die aan u of een derde kan worden toegebracht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechtstreekse, onrechtstreekse, punitieve of gevolgverlies of schade of ieder verlies van inkomens, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade ten gevolge van of op eender welke manier verbonden met de onderbreking van de activiteiten en uit onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of enige andere wijze) in verband met deze site op welke manier dan ook of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik of de resultaten van het gebruik van deze site, iedere website die met deze site gelinkt is of het materiaal op die websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies of schade ten gevolge van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendom kunnen hebben geïnfecteerd ten gevolge van uw toegang tot, uw gebruik van of uw browsen naar deze site of het downloaden van materiaal van deze site of eender welke website die met deze site verbonden is.

8.2 Niets in deze wettelijke mededeling sluit de aansprakelijkheid van de onderneming uit of beperkt die aansprakelijkheid voor:

8.2.1 dood of persoonlijke blessure veroorzaakt door nalatigheid van de onderneming of

8.2.2 bedrieglijke verklaringen of

8.2.3 iedere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle relevante consumentenwetgeving.

Als service, onderhoud of correctie van apparatuur, software of gegevens nodig blijkt wegens het gebruik van het materiaal op deze site, draagt u daar alle kosten van.

 

9. Contactinformatie

9.1 Als u vragen hebt over de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons, moet u zich in eerste instantie schriftelijk wenden tot info@belsport.be of info@belsportshop.com.
Of per brief naar :
Belsportshop bvba
Bergensesteenweg 734/2
1600 Sint-Pieters-Leeuw
België


10. Cookies
Informatie over de manier waarop u cookies kunt blokkeren, vindt u normaal in de help-features van uw browser.
Deze informatie is ook beschikbaar op de belangrijkste browser websites;

http://www.microsoft.com (Microsoft Internet Explorer)
https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge (Microsoft Edge)
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/ (Google Chrome)
https://www.mozilla.org/en-GB/firefox (Mozilla Firefox)
https://www.apple.com/safari/ (Apple Safari)
https://www.opera.com/ (Otello Opera)
https://vivaldi.com/ (Vivaldi)
http://www.maxthon.com/ (Maxthon)
http://www.ucweb.com/ucbrowser/ (UCWeb UC Browser)

Menu

Share

QR code

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Create a free account to use wishlists.

Sign in